КЗО «НВК «Дніпропетровська вальдорфська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок» ДМР

 Навчальні практики та проекти

Навчальні практичні епохи, виїзні заняття, предметні практики
 
Відповідно до основних концептуальних принципів вальдорфської педагогіки ( «Принцип залучення почуттєвого переживання», «Принцип пов’язаності з життям», і т.п.) Навчальний план школи передбачає систему навчальних практичних епох, виїзних занять, предметних практик, індивідуальних та групових проектів. Потребою  часу все в більшій мірі стає необхідність створення для вихованців можливостей для формування світоглядних позицій, усвідомлення своєї відповідальності за майбутнє, розуміння ролі окремої особистості у співпраці й досягненні результатів колективом. Серед конкретних завдань, що вирішуються у школі з метою поєднання теоретичних знань та практичних умінь, формування цілісних уявлень про оточуючий світ:

1.    Створення умов для наближення змісту навчальних предметів до реального життя, спостереження та дослідження учнями явищ природи і процесів життєдіяльності суспільства.
2.    Забезпечення практичної та професійно-орієнтаційної спрямованості навчально-виховного процесу.
3.    Виховання ініціативності та самостійності.
4.    Залучення учнів до пошукової роботи, поглиблення та систематизація теоретичних знань, умінь і навичок, усвідомлення  практичної складової навчальних курсів, формування між предметних зв’язків.
5.    Створення можливостей для використання учнями набутих знань й умінь для пошуку вирішення проблем у змінній ситуації, бачити нові шляхи застосовування об’єктів, підвищити  вмотивованість  навчання.

Враховуючи вікові особливості дітей, лейтмотиви змісту навчального матеріалу, специфіку конкретних учнів, рекомендації та досвід роботи попередників, класоводи кожного класу на початку навчального року планують навчальні практичні епохи, виїзні заняття, предметні практики.

 
Орієнтовний перелік основних навчальних  практичних епохи, виїзних занять, предметних  практик
  
Клас Зміст та основні організаційні форми навчальної практичної  епохи, виїзного заняття, предметної  практики Міжпредметні зв’язки
1 клас Екскурсії до лісу, на берег річки; по місту (спостереження та переживання природних явищ) Навколишній світ-Культура і традиції Дніпропетровщини
2 клас Відвідування бібліотеки («Свято книги»)
(ознайомлення з роботою бібліотеки, виховання читацького інтересу)
Рідна мова-
Навколишній світ
3 клас Практичні заняття, екскурсії в рамках епох «Землеробство», «Ремесла», «Будівництво». Рідна мова-Навколишній світ-Математика
4 клас Практичні заняття, екскурсії в рамках епохи «Краєзнавство»;
Виїзні краєзнавчі навчальні епохи по Дніпропетровщині.
Рідна мова-Навколишній світ-Математика
5 клас Виїзні практичні заняття в рамках епохи «Світ рослин».
Художньо-історичний фестиваль «Олімпійські ігри»
Біологія рослин-географія-живопис.
Історія-музика-живопис-театр.
6 клас Виїзні практичні заняття, екскурсії, похід  в рамках епохи «Географія. Мінералогія».
Художньо-історичний фестиваль «Київська Русь»
Географія-мінералогія-астрономія.
Історія-музика-живопис.
7
клас
 
Художньо-історичний фестиваль «Середньовічча»
Виїзні практичні заняття в рамках епохи «Географія.Астрономія» (водні походи).
Екскурсії «Середньовічні замки України»
Історія-мізика-живопис.
Історія-географія-астрономія-біологія-живопис.
8 клас Мистецький фестиваль «Театральне мистецтво».
Екскурсії на підприємство.
Екскурсії в рамках тем предмету «Історія України»
Театр.
Історія.
9 клас Сільськогосподарська практика.
Мовна практика з німецької мови на базі вальдорфських шкіл Німеччини.
Садівництво-географія-біологія.
Німецька мова.
10 клас Виробнича практика.
Геодезична практика та землемірні роботи.
Захист індивідуальних творчих проектів.
Геометрія-географія.
11 клас Cоціальна практика