КЗО «НВК «Дніпропетровська вальдорфська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок» ДМР

 Методична робота

Головною метою, єдиною методичною проблемою, над якою працює педагогічний колектив школи, є «Впровадження та развиток вальдорфської педагогіки в Україні». В умовах розробки змісту, організаційних форм, дидактики навчально-виховного процесу на засадах вальдорфської педагогіки, їх практичної апробації, систематичного спростереження за процесом розвитку дитини, методична робота є основою діяльності вчителя.

Створення умов для формування високого методичного й професійного рівня педагогічної колегії, безперервне, систематичне підвищення кваліфікації та фахової майстерності – її пріорітетні напрямки. Саме вчитель безпосередньо відповідальний за те, що сприйматимуть учні під час занять; він створює навчальне середовище для формування життєвого досвіду дитини. Принципово важливо, щоб педагог був справжнім митцем, прагнув творити урок, в першу чергу, у відповідності  до вікових запитів та інтересів школярів.

Своєрідність вальдорфської методики як педагогічної інновації визначає  особливості структури та змісту методичної роботи.
Оскільки управління школою грунтується на принципах колегіальності (йдеться про  відсутність ієрархічності у розподілі зобов’язань та відповідальностей, сумісну постановку мети і завдань, вивчення й аналіз стану навчально-виховного процесу, ініціативность в пошуку шляхів удосконалення роботи закладу, і  т.п.), то Педагогічна колегія, крім організаційно-господарських питань, відповідальна за методичне забеспечення навчально-виховного процесу у школі. Відтак, Планом роботи Педагогічної колегії передбачено опрацювання широкого кола педагогічних питань: поглиблення професійних знань, вдосконалення фахових здібностей.
 

Щотижнево обговорюються загальні, фундаментальні питання педагогіки, методики і дидактики, психології, антропології розвитку, а також питання, що стосуються конкретної педагогічної ситуації у конкретному класі чи проблеми з певною дитиною. Ця частина Конференції / Педагогічної колегії – своєрідний постійно діючий інститут підвищення кваліфікації, органічно вбудований у шкільне життя. Грунтовна,  добре продумана і організована робота педагогічної колегії, у ході якої розробляються також і загальні концептуальні основи освіти для кожної ланки, стає джерелом постійного оновлення педагогічного життя школи, творчого натхнення; середовищем для обміну живим досвідом, взаємодопомоги та підтримки вчителями один одного. Умовно вище зазначену мету можна представити через ряд таких завдань, як:

  • по-перше, постійні дискусії на загальнопедагогічну тематику;
  • по-друге, спеціальні методичні питання, що стосуються важливих моментів змісту уроку;
  • по-третє, семінарська робота, спрямована на вирішення майбутніх навчальних задач.
Таким чином, загальні принципи окреслюються спеціальними питаннями педагогіки; конкретні випадки можуть бути правильно співвіднесені із загально-концептуальним відповідно до їх цінності та значення, а загально-концептуальне отримує конкретне відношення до дійсності шляхом розгляду конкретних ситуацій у викладанні.