КЗО «НВК «Дніпропетровська вальдорфська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок» ДМР

 Річний план закупівель на 2015 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014  № 1106


РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на _2015 рік
Комунальний заклад освіти «Дніпропетровська вальдорфська середня загальноосвітня школа» Дніпропетровської міської ради, 23928928
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Пара та гаряча вода: постачання пари та гарячої води       код ДК 016:2010 35.30.1

(постачання теплової енергії,35.30.11-00.00)

 

2271

776583,00 (сімсот сімдесят шість тисяч п’ятсот вісімдесят три гривні 00 коп.) в тому числі  ПДВ 129430,50 (сто двадцять дев’ять тисяч чотириста тридцять гривень 50коп.)

Переговорна процедура закупівлі

лютий

Згідно п. 2 частини другої ст. 39 Закону України «Про здійснення державних

закупівель»

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від _03.02.2015р № _5________ .

Голова комітету з конкурсних торгів  ____________        __ Н.Г. Марченко _______
(ініціали та прізвище)                               (підпис)                (ініціали та прізвище)


Секретар комітету з конкурсних торгів                              _ Н.М. Лоскутова _________
(ініціали та прізвище)                                 (підпис)                (ініціали та прізвище)  


М. П.