КЗО «НВК «Дніпропетровська вальдорфська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок» ДМР

 Історія становлення школи

В рамках реалізації Державної національної програми в Дніпропетровській області було розпочато роботу по вивченню моделі одного із типів школи вільного розвитку дитини – вальдорфської педагогіки. Вальдорфська система є однією з найбільш досконалих, науково та методично забезпечених педагогічних систем, за якою успішно працює ряд шкіл в багатьох країнах світу.
 

В 1995 році розпорядженням голови обласної державної адміністрації №57-р від 26 грудня 1995 р. «Про створення обласної Дніпропетровської школи вільного розвитку дитини (вальдорфської)» в м. Дніпропетровську було відкрито таку школу.

 

Пріоритетними напрямками роботи вальдорфської школи є:

 

  • експериментальне випробування нової концепції освіти і виховання, формування духовної, внутрішньо вільної людини планетарного мислення, яка змогла б інтегруватись у світовий простір, реалізувати свої здібності;

 

  • впровадження нового змісту освіти (індивідуальних навчальних планів, програм, що враховують особливості вальдорфської педагогіки і узгоджені з управлінням освіти і науки та інститутом післядипломної педагогічної освіти, як робочі матеріали на період наукової експертизи);

 

  • розробка державного компонента освіти (навчальний план);

 

  • створення нових моделей педагогічної та навчальної діяльності.

 

 

Вальдорфська школа Дніпропетровська – це середня загальноосвітня школа, яка виникла з ініціативи батьків та вчителів. У школі навчаються понад 300 учнів у 1 – 11 класах: 2 підготовчі групи повного дня; 1-8 класи за програмою вальдорфської педагогіки; 9-11 загальноосвітні класи універсального напрямку з використанням елементів вальдорфських програм.

 

Основні напрямки в роботі  колективу мають як практичне, так і науково-теоретичне значення. В травні 2001 року школа стала експериментальним закладом Міністерства освіти і науки України з проблеми «Розвиток вальдорфської педагогіки в Україні». Діагностичне обстеження учнів, проведене науковцями кафедри психології Дніпропетровського інституту післядипломної педагогічної освіти, підтвердило, що нова система навчання та виховання створює передумови для розвитку у дітей таких якостей, як толерантність, здатність до рефлексії, позитивне ставлення до світу.

 

Експериментальний досвід Дніпропетровської вальдорфської школи слухали на засіданні  вченої ради Інституту інноваційних технологій і змісту освіти 27 травня 2009 року. Вчена рада схвалила результати впровадження науково-методичного експерименту всеукраїнського рівня «Розвиток вальдорфської педагогіки України» в Дніпропетровській вальдорфській школі.

 

Відмічено директора школи Передерій С.Ф. та наукового керівника експерименту Крамаренко С.Г. за досягнення закладу в науково-методичній роботі в межах експерименту.

 

Педагогічний колектив школи приділяє  багато уваги роботі з навчальними програмами, основними вимогами до яких була специфічна їх орієнтація на духовні потреби кожної вікової групи. При цьому, спираючись на світовий досвід,  акцент робиться на художній та естетичний компоненти навчального процесу через живопис, музику, евритмію та різноманітну практичну діяльність дітей. Це дає можливість розвивати вольову, емоційну та інтелектуальну сфери учнів.


Реалізація інваріантної та варіативної складових навчального плану старшої школи здійснюється за державними та авторськими програмами. Педагогами школи розроблені навчальні програми с урахуванням вальдорфських принципів викладання шкільних предметів. «Програми 1-4» затверджені МОН  України і проходять апробацію на базі Вальдорфських шкіл України. В 2009/2010 навчальному році педагогами школи розроблені, погоджені Міністерством Освіти та надруковані  «Програми 5-9 для Вальдорфських шкіл України». Підготовлено проекти програм для 10-11класів.

 

Запровадження «гігієнічної» організації навчання, орієнтація на ритм  тижня року, викладання дисциплін епохами створює можливості для органічного, послідовного засвоєння учбового  матеріалу.

 

В 2008-2009 навчальному році за наказом управління  освіти та науки  Дніпропетровської міської ради  була проведена атестація Комунального закладу освіти Дніпропетровської вальдорфської середньої загальноосвітньої школи.